Method

Method

您可以使用您的API Key将请求限制为特定的调用方法。 如果列表不为空,则列表中未指定的任何方法调用都将被拒绝。

Allowlist entry: walletsolidity_getTransactionById
Request:
curl --request GET \
  --url https://api.trongrid.io/v1/accounts/TUD4YXYdj2t1gP5th3A7t97mx1AUmrrQRt \
  --header 'TRON-PRO-API-KEY: 25f66928-0b70-48cd-9ac6-da6f8247c663' 
  
Result: 请求被拒绝,因为请求方法不是walletsolidity_getTransactionById